Wij staan u graag te woord, Tel. 0348-484900

Uitwijk Service Centrum
Als bedrijf moet je er niet aan denken dat er brand uitbreekt of dat er een andere calamiteit ontstaat waardoor de onderneming niet meer in staat is haar dagelijkse werkzaamheden te verrichten. In steeds toenemende mate speelt ook het wegvallen van de computer-infrastructuur hierbij een rol. Telemos International Group biedt het MKB bij calamiteiten een uitwijkcentrum waar u na het optreden van de calamiteit weer van start kunt gaan met uw bedrijfsvoering voor zover het uw computernetwerk betreft.

Hoe werkt het?

U sluit met Telemos een overeenkomst voor het dagelijks maken van een backup van de op uw computersysteem (de server) opgeslagen informatie. Telemos stelt in overleg met u een overeenkomst op waarin wordt vastgelegd over hoeveel werkplekken u in het uitwijkcentrum kunt beschikken in het geval van calamiteiten. In de genoemde overeenkomst wordt tevens vastgelegd binnen hoeveel tijd u over het door u gewenste aantal werkplekken in het uitwijkcentrum kunt beschikken. In het geval van een calamiteit neemt u contact op met Telemos. Telemos zorgt er voor dat binnen de met u overeengekomen tijd (bijvoorbeeld 4 of 8 uur) de gegevens van de meest recente backup op de werkplekken in het uitwijkcentrum beschikbaar zijn en u aan de slag kunt.

Wat kost het?

Voor het dagelijks maken van backups hanteert Telemos een tarief gebaseerd op de omvang van de hoeveelheid dagelijks veilig te stellen informatie. Voor het beschikbaar houden van de infrastructuur (meubilair, telefoons, computers) in het uitwijkcentrum wordt u een jaarlijkse vergoeding in rekening gebracht. De vergoeding is gebaseerd op het aantal door u gewenste werkplekken en eventuele aanvullende faciliteiten. Indien u daadwerkelijk van het uitwijkcentrum gebruik gaat maken wordt u een tarief per dag in rekening gebracht. Dit tarief wordt vooraf bepaald en is gebaseerd op het door u met Telemos overeengekomen aantal werkplekken en aanvullende faciliteiten.